Browsing Tag

Ep. 00 'Prologue

Ep. 00 ‘Prologue – Anime chính thức ra mắt

Thông Tin Cốt Truyện Thể Loại Thông Tin Tài khoản Twitter chính thức Pole Princess!! của tác giả Avex Pictures và Tatsunoko Production – anime múa đã đăng chủ đề có tên là “Ep. 00 ‘Prologue‘” của anime vào tuần qua. Anime chính…