Browsing Tag

Cours là gì ?

Cours là gì ? Cours nghĩa như nào trong Anime ?

Bài viết này nhằm mục đích định nghĩa là từ khoá "cours" trong anime nói riêng hoặc phim truyền hình dài tập nói chung. Cours là gì ? Cours nghĩa như nào trong Anime ?. Mình sẽ giải thích đơn giản bên dưới. Cours là gì ?…